Vad är iaido?

Så här skriver Svenska Budoförbundet som tillhör Riksidrottsförbundet:

”Iaido är konsten att dra och hantera det japanska svärdet, såsom det traditionellt övades av den japanska krigaradeln, samurajerna.Svärdets lätt krökta form och sättet man bar det på, vid sidan av kroppen, gjorde att det gick snabbt att dra vid ett plötsligt anfall. Denna dragteknik utvecklades till en konst, som man idag tränar enligt noga bestämda rörelsemönster, så kallade kata, och söker uppnå perfektion.

Iaido tränas med ett riktigt svärd eller med ett träningssvärd av trä. Man tränar oftast rörelserna utan någon partner, mot tänkta motståndare, men det finns också träning i par där två personer tränar med varandra. I iaido tränas serier av kata som på olika sätt innehåller ett antal grundmoment, såsom drag, hugg, återförande av svärdet till baljan, med mera. I träningen är strävan att vara närvarande i sinne och kropp för att snabbt kunna anpassa sig till vilken situation som helst – att bevara lugnet i stressade situationer, att kunna vara fokuserad och i balans.

Balans för vardagen och balans nog för att hantera det japanska svärdet, ett fascinerande redskap och en sofistikerad kultur som kan vara skäl nog att pröva iaido.”